Подготовка на основата

Уверете се, че повърхностите са здрави. Предварително обработете пукнатини и неравности от залепаните повърхности.

След като подготвите повърхностите за залепване се уверете, че са чисти от прах или мазнина.

Остатъци от засъхнало старо лепило е необходимо да бъдат отстранени преди използване на TYTAN 60 Секунди.

По повърхностите на някои строителни материали е възможно да има следи от мазнина или хидрофобен слой. При наличие на такива те трябва да се отстранят.

Всякакви мазнини или гланциращи покрития могат значително да намалят адхезията и следва да бъдат отстранени преди залепване с TYTAN 60 Секунди. Гладки повърхности могат да бъдат обработени механично с шкурка.

Подготовка на продукта – Gun

Отстранете предпазната капачка.

Сложете ръкавиците, които ще намерите в капачката.

Отстранете капака на адаптора.

Разклатете опаковката за 30 секунди.

Завийте опаковката за дюзата на пистолета. Уверете се, че е добре затегната.

Обърнете пистолета така, че дъното на опаковката да сочи нагоре.

Настройте силата на струята чрез клапана в задната част на пистолета.

Нанесете лепилото

Преди да нанесете лепилото, се уверете че изходът на пистолета е чист. Невтвърденото лепило може да се измие с помощта на Tytan Professional Cleaner или хартиена кърпа. Втвърденото лепило сe тстранява най-добре механично. Не нанасяйте лепилото с пистолет със запушен изход.

Изчистване пистолет

Изчистване повърхности

Настройте правилно пистолета за прецизно залепване.

В зависимост от вида на залепвания детайл може да е необходимо потънки ивици или прецизно нанасяне на лепилото. В тези случаи трябва да се коригира налягането чрез вентила на пистолета.

Подготовка за работа – Straw

Отстранете предпазната капачка.

Сложете ръкавиците, които ще намерите в капачката.

Разклатете опаковката за 30 секунди.

Завийте опаковката за дюзата на пистолета. Уверете се, че е добре затегната.

Обърнете пистолета така, че дъното на опаковката да сочи нагоре.

Нанесете лепилото

СЪВЕТИ

TYTAN 60 Секунди е полиуретаново лепило, което се активира от влагата на въздуха. Продуктът свързва първоначално за 60 секунди при температура на въздуха 23°C и относителна влажност 50%. Отвореното време при тези условия е 3 минути. Ако нямате информация за атмосферните условия на Вашия обект направете следния тест.

Нанесете ивица с дебелина 2-3 см.

В момента, в който лепилото залепва за предмета, то е набрало начална адхезия.

Не използвайте лепилото, ако се е формирала коричка.

Безопасност

Дръжте далеч от деца

TYTAN 60 Секунди в професионален строителен продукт, който се използва само по предназначение. Дръжте далеч от деца.

Лични предпазни средства

Винаги използвайте лични предпазни средства като защитни очила и ръкавици. Ако лепило попадне в очите изплакнете обилно с вода. В случай, че носите контактни лещи ги махнете и изплакнете очите с вода.

При работа в затворени помещения

TYTAN 60 Секунди съдържа възпламеним газ. При работа с лепилото малка част от този газ се освобождава в атмосферата. За по-голяма безопасност осигурете вентилация на въздуха при работа в затворени помещения.