Изтеглете подробно техническо ръководство.

С него имате необходимата информация за приложението на продукта.
Техническото ръководство включва:

  • Техническото ръководство включва
  • Информация за продукта
  • Подготовка на основата
  • Инструкции за нанасяне
  • Информация за технически параметри и безопасна употреба
  • Съвети при работа с 60 секунди

Fill the form and get Technical leaflet